FANDOM


Contestant Place Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Dusty TBA - IN
Popcorn TBA - IN
Picture TBA - IN
Fly Swat TBA - IN
Casey TBA - IN
Melony TBA - IN
Soccer Ball TBA - IN
Television TBA - IN
Toaster TBA - IN
Boombox TBA Team Tune WIN
Tiki TBA - IN
Cherry TBA - IN
Clock TBA Team Time WIN
Boxing Glove TBA - IN
Toothy TBA - IN
Globe TBA - IN
Kite TBA - IN
Marble TBA - IN
Masky TBA - IN
Snowglobe TBA - IN
Coney TBA - IN
Paper Airplane TBA - IN
Candy TBA - IN
Tissue TBA - IN
Crayon TBA - IN
Top Hat TBA - IN
Lighter TBA - IN
Pumpkin TBA - IN